CooL Programma leefstijlcoach Vitalie

Coaching op Leefstijl

Met het CooL programma ga je samen met je leefstijlcoach werken aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Een stijl die past bij je dagelijks leven en waarin ongezonde gewoontes worden veranderd in gezonde gewoontes.

CooL

Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassenen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het totale programma duurt in totaal 24 maanden waarbij zowel het basis- als het onderhoudsprogramma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele sessies. Beide programma’s bevatten een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een evaluatiegesprek.

Belangrijke thema’s in deze programma’s zijn voeding, beweging, balans, in- en ontspanning, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van een ongezonde leefstijl samen met de deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag.

Vergoeding

Wanneer kun je deelnemen aan het programma?
Je komt in aanmerking voor het leefstijlprogramma als je:


- 18 jaar of ouder bent en een matig verhoogd gewichtsgerelateerd risico hebt
- Onder behandeling bent voor hart- en vaatziekten of diabetes type 2
- Je ernstig overgewicht hebt(BMI van 30 of hoger)
- Je overgewicht hebt(BMI van 25 of hoger) en een verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten
- Een BMI hebt van 25 en artrose of slaapapneu
- Gemotiveerd bent om je leefstijl aan te passen

Vergoeding
Het leefstijlprogramma heeft geen invloed op je eigen risico en wordt vergoed als je voldoet aan de medische eisen en verzekerd bent bij CZ, VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Menzis.

Aanmelden CooL Programma

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.